Klub Młodego Ekologa

KLUB MŁODEGO EKOLOGA – niezależne miejsce kształtowania proekologicznych postaw. Pracownia autorska pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu zaprasza na szkolenia, seminaria, warsztaty.

kontakt: eko@goksir.kolbaskowo.pl

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście”. Jonasz Kofta

Polub nas na Facebooku!

Regulamin konkursu „Ogród warzywny roku #2020”

I. Organizatorem konkursu jest:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.

II. Celem konkursu jest:

 1. Propagowanie właściwych postaw proekologicznych ,
 2. Wyróżnienie efektownie zagospodarowanych ogrodów,
 3. Aktywizacja społeczności lokalnej,
 4. Popularyzacja pozytywnych efektów zdrowego sposobu odżywiania i produkcji zdrowej żywności.

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być stali mieszkańcy Gminy Kołbaskowo z wyjątkiem pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć ogródka przydomowego i przekazanie praw autorskich w/w zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

IV. Tryb zgłaszania udziału w konkursie:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenie pisemnego, na adres e-mail: eko@goksir.kolbaskowo.pl
 2. Zgłoszenia mogą być składane  przez:
  – właścicieli ogrodu, współwłaścicieli
 3. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 31.07.2020

V. Sposób realizacji konkursu:

 1. Oceny ogrodów dokona powołana przez Dyrektora GOKSiR Komisja Konkursowa
 2. Komisja dokona oględzin ogrodu w terenie. O wizycie Komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do konkursu ogródków zostaną powiadomieni na minimum 3 dni przed jej datą.

VI. Kryteria oceny:

 1. Dobór roślin – 0-5 pkt
 2. Plonowanie i stan zdrowotny roślin 0-5 pkt
 3. Estetyka ogrodu – 0-5 pkt
 4. Innowacyjność – 0-5 pkt
 5. Stosowanie ekologicznych metod uprawy roślin – 0-5 pkt

VII. Nagrody

 1. Fundatorem nagród jest Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
 2. Zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych w następujących kwotach:

1. miejsce 1000,00 zł, 2. miejsce 600,00 zł, 3. miejsce 400,00 zł. Karty podarunkowe będą podlegały realizacji w dowolnym sklepie sieci Leroy Merlin na terenie Polski, z rocznym terminem ważności.

3. Nagrody podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowaniu osób fizycznych.

VIII. Harmonogram konkursu:

 1. 02.06.2020 r.- ogłoszenie konkursu
 2. 02.06- 31.07.2020 – przyjmowanie zgłoszeń
 3. 01.08. – 19.08.2020 r.- ocena uczestników konkursu
 4. 20.08.2020 r.- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

IX. Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.goksir.kolbaskowo.pl .